Skip to content

Skip to table of contents

 A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Yehofa leli u fa u mu kiya u pikin

Yehofa leli u fa u mu kiya u pikin

San mma anga dda sa leli fu Yehofa u Dda di de a hemel te den mu kiya pikin fu den komoto sama? Luku a felon di den e kai Yehovah leri wi fu kweki wi pikin bun. Baka dati da i piki den akisi ya fu Abilio anga Ulla Amorim:

  • Fa den sani di be miti den di den be yonkuu be yeepi den fu kweki den pikin fu den?

  • Sowtu piisii sani den pikin fu den e membee ete di den be yonkuu?

  • Fa Abilio anga Ulla wooko anga san sikiifi a Deitolonomi 6:6, 7?

  • Saide a ná soso weiti den be e poti gi den pikin fu den?

  • Fa den yeepi den pikin fu den fu luku san den wani du anga den libi?

  • Fa den be e gi den pikin fu den taanga-sikin fu du moo gi Yehofa, winsi fa á be makiliki? (bt-SR 204 ¶19)