Skip to content

Skip to table of contents

Fa u sa taki anga sama te wi e peleiki

Fa u sa taki anga sama te wi e peleiki

●○○ TE I GO A FOSI LEISI

Akisi: Fa Gadu e si den sama di wani dini en tuutuu?

Tekisi: 1Pt 5:6, 7

Akisi di yu o piki a taa leisi: Fa Gadu e poti pakisei a ibiiwan fu u?

○●○ TE I GO DU FU TU LEISI

Akisi: Fa Gadu e poti pakisei a ibiiwan fu u?

Tekisi: Mat 10:29-31

Akisi di yu o piki a taa leisi: Fa u du sabi taki Gadu e fusutan fa wi e fii?

○○● TE I GO DU FU DII LEISI

Akisi: Fa u du sabi taki Gadu e fusutan fa wi e fii?

Tekisi: Ps 139:1, 2, 4

Akisi di yu o piki a taa leisi: Sowtu wini wi e fende fu di Gadu e booko en ede anga u?