Luku a felon di den e kai De enke Yesesi, ná gwe fika Yehofa​—te tesi e miti i. Baka dati, da i piki den akisi ya:

  • Fa den be wani dwengi Sergio fu a gwe fika Yehofa?

  • San yeepi Sergio fu a á gwe fika Yehofa?

  • Fa a gi Yehofa gaandi di a holidoo?