Skip to content

Skip to table of contents

 DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU | ODO 22-26

„Kiya wan boi fu a waka na a bun pasi di a mu waka”

„Kiya wan boi fu a waka na a bun pasi di a mu waka”

A buku Odo e kai wantu sani di sa yeepi mma anga dda. Leti enke fa wan yonkuu bon e goo go na a se pe i bendi en go, a letiso a o moo makiliki gi i pikin fu dini Yehofa efi i kiya en enke fa Yehofa wani.

22:6

  • Ten anga moiti de fanowdu fu kiya wan pikin bun

  • Mma anga dda mu e tyai denseefi bun, da den pikin o waka a den baka. Den mu gi den taanga-sikin tu. Te a pikin du wan sani, den mu kaasi en

22:15

  • Te mma anga dda e leli den pikin, da den e yeepi den fu seeka den ati anga den fusutan

  • Mma anga dda á mu e sitaafu den pikin aseefi fasi, bika ala pikin de taa fasi