• Singi 69 anga begi

 • San wi o leli (a á mu pasa 3 min.)

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

 • Koni bun moo gowtu”: (10 min.)

  • Odo 16:16, 17—Wan sama di koni e sutudeli a Wowtu fu Gadu, da ai du san a leli (w07-SR 15/7 blz. 8)

  • Odo 16:18, 19—Wan sama di koni ná abi heimembee (w07-SR 15/7 blz. 8, 9)

  • Odo 16:20-24—Wan sama di koni e taki sani di e yeepi taawan (w07-SR 15/7 blz. 9, 10)

 • Diki go moo dipi: (8 min.)

  • Odo 15:15—San u mu du fu u sa piisii aini a libi? (g-O 11/13 blz. 16)

  • Odo 16:4—Saide u sa taki Yehofa seeka den ogiisama fu „du san a abi a pakisei”? (w07-SR 15/5 blz. 18, 19)

  • San a pisi di u leisi a wiki ya e leli mi fu Yehofa?

  • Sowtu wan fu den pisi ya mi sa koboloiki aini a peleikiwooko?

 • Leisi Beibel: (a á mu pasa 4 min.) Odo 15:18–16:6

MEKE MOITI FU TOON WAN MOO BUN PELEIKIMAN

 • Te i go a fosi leisi: (a á mu pasa 2 min.) Yoh 11:11-14—Paati a tuu leli. Kai a sama kon na a komakandaa di wi e holi sataa efu sonde.

 • Te i go baka: (a á mu pasa 4 min.) Gen 3:1-6; Rom 5:12—Paati a tuu leli. Kai a sama kon na a komakandaa di wi e holi sataa efu sonde.

 • Beibelsutudi: (a á mu pasa 6 min.) bh-SR blz. 191 par. 18, 19—Kai a sutudi kon a komakandaa.

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

 • Singi 117

 • Fa i sa gi bun piki”: (15 min.) Takimakandaa. Pee a felon di den e kai Tron wan mati fu Yehovah—Sreka yusrefi fu gi piki. Kai wantu pikin kon na a podium da i akisi den: San a den fo sani di i mu du fu gi wan bun piki? Saide u sa fii bun winsi wi á fende wan piki?

 • Kemeente Beibelsutudi: (30 min.) kr-SR kap. 2 par. 23, 34

 • San u leli tide anga san wi o leli taa wiki (3 min.)

 • Singi 102 anga begi