Skip to content

Skip to table of contents

 A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Yehofa o yeepi i fu yu á feele

Yehofa o yeepi i fu yu á feele

Te i de a sikoo yu e feele fu peleiki efuso fu meke taawan sabi taki yu a wan Yehofa Kotoigi? Efu yu e feele, san i sa du fu yu á feele moo? (1Tes 2:2) Saide yu á mu feele? Pee a felon di den e kai Yehofa o yeepi i fu yu á feele moo, da i taki fu den akisi ya:

  1. Sowtu sama di kai aini Beibel be yeepi Sofia fu a á feele?

  2. Fa a seeka di Sofia seeka a fesi be yeepi en fu a á feele moo?

  3. Saide i mu peleiki gi den taa pikin a sikoo?

  4. San a felon ya leli i winsi i nai go a sikoo moo?