Skip to content

Skip to table of contents

Fa u sa paati den sani ya

Fa u sa paati den sani ya

TALAKITAATI

Akisi: Yu akisi iseefi wan leisi kaba fa sani o waka aini a ten di e kon?

Tekisi: Opb 21:3, 4

Paati en: A pampila ya e soi fa Gadu o puu ala den sani di e meke libisama kusumi.

PAATI A TUU LELI

Akisi: I denki wi o man sabi fa sani o waka aini a ten di e kon?

Tekisi: Yes 46:10

Tuu leli: Gadu e soi wi aini Beibel fa sani o waka aini a ten di e kon.

I TOOWLIBI POI WAKA BUN

Fa i sa bigin: Wi e soi sama wan satu felon fu osufamii. [Pee a felon di den e kai Yu osufamii poi de koloku.]

Paati en: Efi i wani leisi a bolosilo di den e taki fi en aini a felon, mi sa gi i wan. Mi sa soi i fa i sa download en puu na a website tu.

SIKIIFI FA I WANI PAATI EN

A pisi ya a fu sikiifi fa i wani paati den sani di kai ya.