• Singi 66 anga begi

 • San wi o leli (a á mu pasa 3 min.)

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

 • Den á be e du sani enke fa Gadu wani moo”: (10 min.)

  • Yel 6:13-15—Yelemiya be taki kiin fu den ogii di a foluku be du (w88-SR 1/4 2, 3 ¶7, 8)

  • Yel 7:1-7—Yehofa meke moiti anga den fu den fusutan taki a fasi fa den be e tyai denseefi á bun (w88-SR 1/4 3 ¶9, 10)

  • Yel 7:8-15—Den Islayelisama be e si enke Yehofa á be o sitaafu den fu den ogii di den be e du (jr-SR 27, 28 ¶12)

 • Diki go moo dipi: (8 min.)

  • Yel 6:16—San Yehofa be gi a foluku fi en taanga-sikin fu du? (w05-SR 1/11 24 ¶11)

  • Yel 6:22, 23—Saide Yehofa be taki wan foluku o kon fu noordsei? (w88-SR 1/4 4 ¶15)

  • San a pisi di u leisi a wiki ya e leli mi fu Yehofa?

  • Sowtu wan fu den pisi ya mi sa koboloiki aini a peleikiwooko?

 • Leisi Beibel: (a á mu pasa 4 min.) Yel 5:26–6:5

MEKE MOITI FU TOON WAN MOO BUN PELEIKIMAN

 • Te i go a fosi leisi: (a á mu pasa 2 min.) T-36—Meke mofu anga a sama fi i go neen baka.

 • Te i go baka: (a á mu pasa 4 min.) T-36—Taki anga a sama fu a pisi „Go pakisei a sani ya luku osi”. Kai a sama kon na a Membeefesa.

 • Beibelsutudi: (a á mu pasa 6 min.) jl pisi 1—Kai a sama kon na a Membeefesa.

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

 • Singi 125

 • Sama e du a wani fu Yehofa aini a ten ya?—Fa u mu wooko anga a bolosilo ya”: (15 min.) Holi wan takimakandaa fu feifi miniti fu a artikel. Baka dati, pee a felon di e soi fa u sa sutudeli pisi 8 fu a bolosilo ya anga wan Beibelsutudi. Gi ala sama di e holi Beibelsutudi taanga-sikin fu luku a bolosilo ya ala wiki anga den sutudi fu den.

 • Kemeente Beibelsutudi: (30 min.) kr-SR kap. 9 ¶16-21, anga den faki „Tu traktaat naki na ati fu tu sma na Amasone-liba” anga „A Kownukondre na wan trutru sani gi yu?”

 • San u leli tide anga san wi o leli taa wiki (3 min.)

 • Singi 10 anga begi