Skip to content

Skip to table of contents

 DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU | NEHEMIYA 5-8

Nehemiya a be wan bun fesiman

Nehemiya a be wan bun fesiman

Tisri 455 F.K.

8:1-18

  1. Kande a di a sani ya be pasa, neen Nehemiya be kai ala sama kon fu dini a tuu Gadu

  2. Ala sama be e piisii

  3. Den osufamii edeman be kon a wan fu luku fa ala sama be sa du den sani di sikiifi aini a Weiti fu Gadu moo bun

  4. A foluku be e seeka fu holi a Masanga-fesa