Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

A libi fu wi enke kelesten anga a peleikiwooko–Komakandaa buku  |  april 2017

Fa u sa paati den sani ya

Fa u sa paati den sani ya

A WAKITITOLEN

Akisi: San i denki na a moo gaan kado di Gadu gi libisama?

Tekisi: Yoh 3:16

Paati en: A Wakititolen ya e soi saide Gadu sende Yesesi kon a goontapu fu dede gi u. Ai soi tu san u mu du fu soi taki a sani di Gadu du ya e bigi gi u.

PAATI A TUU LELI

Akisi: Fa a Kownukondee fu Gadu o puu den polobelema fu a goontapu ya?

Tekisi: Mat 6:10

Tuu leli: A Kownukondee fu Gadu o meke ala sama libi na a wan. U ná o de anga booko-ede moo. Ala sani o go bun, leti enke fa sani e go bun a hemel.

SAN NA A KOWNUKONDEE FU GADU? (Te i go baka)

Akisi: [Taki fu a akisi di de a bakase fu a talakitaati.] Fa a libi o de te Gadu Kownukondee o tii?

Tekisi: Ps 37:29; Yes 65:21-23

Paati en: [Soi a sama a Bun nyunsu- bolosilo.] Pisi 7 fu a bolosilo ya e soi san mi anga i mu du fu fende den wini di sikiifi aini den tekisi ya. [Bigin sutudeli anga a sama anga a bolosilo.]

SIKIIFI FA I WANI PAATI EN

A pisi ya a fu sikiifi fa i wani paati den sani di kai ya.