Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

San a tuutuu lobi?

Son lobi toli e soi u fa sama e denki fu lobi. A sani ya e gi den soso booko-ede. Ma den mama leli fu Beibel e soi taki u sa fende tuutuu lobi.

San a tuutuu lobi?—Wantu sani a fesi

Yu o fende wini fu den leli fu Beibel aini a felon ya. Ma i mu holi a pakisei taki winsi pe fu goontapu i go, ala sama o abi en fasi fa ai si sani efuso fa ai du sani te a meke mofu fu toow.

San a tuutuu lobi?

Den mama leli fu Beibel e yeepi Kelesten fu fende wan bun toowpaa, den e leli i fa fu soi tuutuu lobi te i toow.