Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Yehofa Kotoigi

Okanisitongo

I toowlibi poi waka bun

 PISI 8

Te wan gaan ogii pasa

Te wan gaan ogii pasa

„A sani ya e meke u piisii gaan piisii, winsi fa u be e tyali wan pisi ten fu di somen tesi be e miti u.”1 Peitilisi 1:6

Aladi yu e meke ala moiti fu a osufamii anga a toowlibi fi i waka bun, tokuso sani e pasa wanboo wanboo so aini i libi di e meke a taanga son leisi fu de anga piisii (Peleikiman 9:11). A fu di Gadu lobi u meke ai yeepi u te wi abi polobelema. Efi i wooko anga den sani di Beibel e taki ya, da yu anga i osufamii o man pasa iniiwan taanga ten, winsi fa a ibi.

 1 FITOOW YEHOFA

SAN BEIBEL E TAKI FU A TOLI YA: „Towe ala den booko ede neen tapu, bika ai booko en ede anga i” (1 Peitilisi 5:7). Ala yuu i mu e holi a pakisei taki a ná Gadu e meke ogii e miti i (Yakowbesi 1:13). Te yu e kon koosube neen, da a o yeepi i na a moo bun fasi di de (Yesaya 41:10). „Taigi en ala san de a yu ati.”Psalm 62:8.

Yu o fii moo bun tu te yu e sutudeli Beibel. I mu leisi Beibel ala dei tu. Iseefi o si fa Yehofa e „toosutu wi te u de aini banowtu” (2 Korentesama 1:3, 4; Romesama 15:4). A paamisi taki a o ’meke i ati koo a wan fasi di libisama a poi fusutan’.Filipisama 4:6, 7, 13.

SAN I MU DU:

  • Begi Yehovah. Akisi en fu a yeepi i fu dwengi iseefi. Akisi en tu fu a yeepi i fu denki kiin

  • Wegi luku san anga san i sa du, da i teke a moo bun wan di fiti a polobelema fi i

2 FA SANI E GO ANGA YU ANGA I OSUFAMII?

SAN BEIBEL E TAKI FU A TOLI YA: „A sama di abi fusutan e teke moo leli, a sama di koni e suku fu sabi sani” (Odo 18:15). Meke moiti fu sabi fa ala sama aini i osu e fii. Luku san den abi fanowdu. Taki anga den. Aliki den te den wani taki wan sani.Odo 20:5.

Kon u taki wan sama di i lobi dede. Yu á mu sen, taki sama o si fa yu e tyali fu di a sama fi i dede. Na feegete taki Yesesi ’seefi be kee’ (Yohanisi 11:35; Peleikiman 3:4). A de fanowdu tu fu e siibi bun (Peleikiman 4:6). Den sani ya o yeepi i fu pasa a muliki ten ya.

SAN I MU DU:

  • Ná tan te wan gaan ogii miti u fosi, ma meke en toon wan gwenti fu e taki anga i osufamii. Da a ná o taanga gi den fu kon taki anga i te polobelema kon

  • Efu i sabi taa sama di miti anga den seefi sowtu polobelema fi i, taki anga den

 3 SUKU YEEPI

SAN BEIBEL E TAKI FU A TOLI YA: „Wan tuutuu mati o lobi i ala yuu. A de enke wan baala di meke fu yeepi i te i fuka” (Odo 17:17). Kande den mati fi i wani yeepi i ma den á sabi san den mu du. Yu á mu sen fu taigi den san yu abi tuutuu fanowdu (Odo 12:25). I mu suku yeepi tu a sama di e fusutan a Beibel, da i meke den yeepi i fu fusutan fa i mu wooko anga den leli di de aini. Den sani di den o soi yu aini Beibel o gi i taanga sikinYakowbesi 5:14.

Yu o fende yeepi te yu abi a gwenti fu de makandaa anga sama di e biibi Gadu tuutuu, sama di e fitoow den sani di a paamisi. A o de wan toosutu gi iseefi tu te yu e yeepi sama di abi taangasikin fanowdu. Taki anga den meke den si fa yu biibi taanga aini Yehofa. Tan yeepi den sama di abi yeepi fanowdu. Efu sama di lobi i wani yeepi i, yu á mu tapu den.Odo 18:1; 1 Korentesama 15:58.

SAN I MU DU:

  • Taki anga wan bun mati fi i, meke a yeepi i

  • Taki kiin san i abi fanowdu