Skip to content

Skip to table of contents

I toowlibi poi waka bun

I toowlibi anga i osufamii poi de koloku efu wi e wooko anga den leli fu Beibel.

Wan wowtu a fesi

I toowlibi anga i osufamii poi de koloku efu wi e wooko anga den leli fu Beibel.

PISI 1

Meke Gadu yeepi i fi i toowlibi waka bun

Tu akisi de di sa yeepi i fu man abi wan moo bun toowlibi

PISI 2

Libi bun anga i toowpaa

Boiti taki u nái waka gi u toowpaa, taa fasi de ete fu soi taki wi e libi bun anga en?

PISI 3

Fa fu losi polobelema

A den sani di wi o du o meke a toowlibi fu u waka bun. Efu a nái waka bun, a wi a de tu

PISI 4

Fa fu koboloiki moni

Fu saide a de fanowdu fu fitoow anga fusutan makandii aini a toowlibi?

PISI 5

Fa i sa tan libi bun anga i famii

I sa man lesipeki i mma anga i dda aladi na aseefi ten i toowlibi e waka bun.

PISI 6

A toowlibi e kengi te i meke pikin

I si enke te i meke pikin a toowlibi fi i sa waka moo bun?

PISI 7

Fa i mu kweki i pikin

Pii ain gi wan pikin á wani taki namonamo taki a sitaafu i mu sitaafu en.

PISI 8

Te wan gaan ogii pasa

Suku a yeepi di i abi fanowdu.

PISI 9

Dini Yehofa enke wan osufamii

Fa i sa meke a osufamii anbegi toon wan moo piisii sani?