Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witnesses

Dinka

Bi Kɔc cï Thou Ben Piir Eyic?

Bi Kɔc cï Thou Ben Piir Eyic?

Ye luel ke . . .

  • ee yic?

  • aye ɣei?

  • tɛk dɛ̈t?

 YEŊÖ EE WËL E NHIALIC LUEL?

“Abi läŋ jon rot thouic.”​—Luɔi de Tuuc 24:15, New World Translation.

YEŊO YEN WƐTDIC TËNË YIN?

Deet puou te ci raan nhiaar thou.​—2 Korinthoi 1:​3, 4.

Lääu puou tënë riɔc de thou.​—Ɣeburuu 2:​15.

Ŋäth yic na mat bi yin mat keek kɔc ci thou nhiäärkeek.​—Jɔn 5:​28, 29.

 LËUKU KU BUK GAM E YIC WËL E NHIALIC LUEL?

Eyic, wɛt käŋ kadïäk:

  • Nhialic yen Cak piir. Ku aye wël Nhialic luel Yakoba yen etë “ye piir bɛn bei thin.” (Diɛt 36:9; Luɔi de Tuuc 17:24, 25) Yen Yetok yen kuat kä piir ci cak yiëk wei aleu bi raan ci thou dhuk piiric.

  • Ɣon thɛɛr Nhialic ci kɔc jɔt thuɔuic. Aye wël Nhialic lek ɣook aläŋ ɣɔn ka bɛt, meth, raandiit, moc, tik, acï dhuɔk piiric epinynhom. Abɛk ake cï thou kam ciëkic, ku tok reer aci raaŋic niin kaŋuan!​—Jɔn 11:39-​44.

  • Awïc Nhialic bɛn loi. Yakoba aman thuou; aye tiŋ keye ater. (1 Korinthoi 15:26) Yen awïc bi raan aterde dɔm, ku abi kɔc cɔl apiir nä dhol jön rot thuouic. Yen awic bi kɔc të täŋdic bɛn dhuɔk piiric ku bik ben piir.​—Jop 14:14, 15.

 KU TAKIC APƐI

Yeŋo ye ɣook dït buk dhiɔp ku thoukuɔ?

Wël Nhialic athiëëcka dhuknhiim tënë CÄK 3:​17-​19 nu ROMAI 5:​12.