Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Ithuemacany Göi Itre Biero Me Ihamë

Ange hane pi traqa troa ihamë ngöne la itre biero me itre hnë feja itusi hun. Hane hi la itre götrane me hawa ne ihamë.

Serbie

Tos̆in bunar 58-60

11080 Beograd (Zemun)

SERBIA

+381 11-2196-224

+381 11-2197-109

+381 11-2615-930

Ihamë

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 8h koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

Ca hawa ne ihamë

Pengön

Kola thupëne la huliwa ne ini Tusi Hmitrötr ne la Itretre Anyipici Iehova e Serbie and Montenegro. Kola ujëne la itre sine itus ka qeje Tusi Hmitrötr ngöne la qene Serbe me qene Hum ne qene Serbe.

Hane hi la boroshüre göi ihamë; ange hane ju télécharger.