Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Ithuemacany Göi Itre Biero Me Ihamë

Ange hane pi traqa troa ihamë ngöne la itre biero me itre hnë feja itusi hun. Hane hi la itre götrane me hawa ne ihamë.

Agele

Watch Tower

The Ridgeway

LONDON

NW7 1RN

ENGLAND

+44 20-8906-2211

Ihamë

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

9h45 e hmakany, 1h15 me 3h e hnaipajö

Ca hawa nge sine ne ihamë

Pengön

200 milio nge hetre munëne lao zonale me boroshür hna fejane me iupi fë e nöjei macatre kowe la 100 lao nöj e cailo. Ame la kola troa ihamë, kolo fe a troa qeje pengöne la aqane trongene la huliwa ne la Itretre Anyipici Iehova e Agele, qaane ekö uti hë enehila.

Hane hi la boroshüre göi ihamë; ange hane ju télécharger.