Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Ithuemacany Göi Itre Biero Me Ihamë

Ange hane pi traqa troa ihamë ngöne la itre biero me itre hnë feja itusi hun. Hane hi la itre götrane me hawa ne ihamë.

Afrique du Sud

1 Robert Broom Drive East

Rangeview

KRUGERSDORP

1739

AFRIQUE DU SUD

+27 11-761-1000

Ihamë

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 7h45 koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

Lue hawa ne ihamë

Pengön

Kola fejane la itre itus, me itre zonal, me itre boroshür, me itre tarak ngöne la 121 lao qene hlapa nge kola iupi fë itre ej kowe la 12 000 lao ekalesia nge hetre munën ngöne la 11 lao nöje ka tru. Kola ujëne la itre itus ka qeje Tusi Hmitrötr ngöne la 20 lao qene hlapa. Kola ixatua xupi Uma Ne Baselaia ngöne la 42 lao nöj.

Hane hi la boroshüre göi ihamë; ange hane ju télécharger.