Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre Ithuemacany Göi Itre Biero Me Ihamë

Ange hane pi traqa troa ihamë ngöne la itre biero me itre hnë feja itusi hun. Hane hi la itre götrane me hawa ne ihamë.

Birmanie

94-B Inya Rd

YANGON

BIRMANIE

+95 1-511035

+95 1-512699

+95 1-535663

+95 1-513176

Ihamë

Qaan e Thupenehmi koi Draikatru

Qaan e 8h koi 11h e hmakany, nge qaan e 1h koi 4h e hnaipajö

Ca hawa ne ihamë

Pengön

Kola ujëne la itre sine itus ka qeje Tusi Hmitrötr ngöne la qene Myama, me qene Chin Haka, me qene Kayin (Sgaw), me ngöne la 13 la itre xa qene hlapa. 81 jë kö lao traanë itus hna iupi fë kowe la 80 nge hetre munëne lao ekalesia me gurup e Birmanie e nöjei macatre.

Hane hi la boroshüre göi ihamë; ange hane ju télécharger.