Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Epuni a Cainöje Ngöne Itre Hnalapa Trootro Matre Isiine Troa Hane Mel Elany?

Epuni a Cainöje Ngöne Itre Hnalapa Trootro Matre Isiine Troa Hane Mel Elany?

Ohea. Eahuni a cainöje lapa ngöne itre hnalapa trootro, ngo tha eahuni kö a mekune laka, jëne tro hi huni lai a isiine troa hetrenyi la mel. (Efeso 2:8) Pine nemen?

Pane mekune ju la ceitune celë: Önine la ketre trahmanyi ka ham ka hape, maine troa traqa koi nyidrë hnene la itre atr ngöne la ketre götran, me ngöne la drai hnei nyidrëti hna sa, ke tro hë nyidrëti a hamëne koi angatre la ketre ahnahna ka tru thupen. Maine epuni a mejiune kowe la hna qaja hnene lai trahmany, tro hë epuni lai a xötrethenge hnyawa la itre hna amekötine hnei nyidrë! Nge ma tro fe epuni lai a hane thuemacane la itre sinee i epun, me itre sine lapa i epun, matre tro fe angatr a hane kapa lo lai ahnahna ka tru thupen. Ngo tha kolo kö a troa hamë epun la ahnahna hnene lai trahmany pine epuni trongëne la itre hna amekötine hnei nyidrë. Tro nyidrëti a hamën, ke aja i nyidrëti troa ham.

Ceitune hi lai me eahuni Itretre Anyipici Iehova, eahuni a mejiune laka troa hetrenyi la mele ka tha ase palua kö hnene la itre ka drengethenge Nyidrë. (Roma 6:23) Celë hi matre, eahuni a hane qaja koi itre xan la itre ini hne huni hna lapaune kow, ke eahuni a ajane tro fe angatr a hane melëne elany la itre hna thingehnaeane hnei Akötresie. Ngo tha eahuni kö a mekune laka, tro ha hamëne koi huni la mel, pine la hnei eahuni hna cainöj. (Roma 1:17; 3:28) Kuca ju hë së la nöjei hne së hna atrein, ngo tha ijiji së kö itre atr troa kapa lai ahnahna cili qaathei Akötresie. “Hnei nyidëti hna amele shë, tha ngöne kö la ite huliwa ne la thina ka meköti lo hne shë hna kuca, ngo thenge la ihnimi nyidëti kö.”—Tito 3:5.