Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Epuni Kö A Hane Lapaune Koi Iesu?

Epuni Kö A Hane Lapaune Koi Iesu?

Eje hi. Eahuni a lapaune koi Iesu, lo atre qaja ka hape: “Ini la gojeny, me nyipici, me mel ; pëkö ate a tro koi Tetetro e tha qa kö theng.” (Ioane 14:6) Eahuni a lapaune laka, qai Iesu e celë fen, nge hnei nyidrëti hna nue la mele i nyidrëti ka pexej, nyine thupene mel. (Mataio 20:28) Hnene la mec me mele hmaca i nyidrë hna aijijëne la itre ka lapaune koi nyidrë troa hetrenyi la mele ka tha ase palua kö. (Ioane 3:16) Eahuni fe a lapaune laka, Iesu hë enehila la Joxu ne la Baselaia i Akötresieti e koho hnengödrai, musi ka troa axulune la tingetinge ngöne la fene hnengödrai asë. (Hna Amamane 11:15) Ngo, eahuni fe a lapaune kowe la hnei Iesu hna qaja ka hape: “Atraqate Tetetroti hung.” (Ioane 14:28) Celë hi matre tha eahuni kö a hmi koi Iesu, pine laka, ame koi eahun, tha nyidrëti kö la Akötresieti Kapucatinasë.