Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Keresiano fe epun?

Itre Keresiano fe epun?

Eje hi. Hane hi la itre kepine matre itre Keresiano hun:

  • Eahuni a tupathe troa xötrethenge hnyawa la itre ini memine la tulu i Iesu Keriso.—1 Peteru 2:21.

  • Eahuni fe a lapaun laka Iesu la jëne iamele, nge “pëkö kete ëjene e celë fene hnengödrai hna hamëne kowe la ate, ka ateine troa amele shë.”—Ite Huliwa 4:12.

  • Ame hë la kola anyipici Iehova hnene la atr, kolo hi lai a hape, hna bapataiso angatre ngöne la ëje i Iesu.—Mataio 28:18, 19.

  • Eahuni a thithi jëne Iesu.—Ioane 15:16.

  • Eahuni a lapaun, laka Iesu la Tan, ene lo hna iëne troa musi hune la nöjei atr asë.—1 Korinito 11:3.

Ngo, isa pengö huni kö memine la itre xa hmi ka uune ka hape itre Keresiano angatr. Eahuni a lapaune laka, Tusi Hmitrötr a inine ka hape Iesu hi la Hupuna i Akötresie, nge tha nyidrëti kö la ketre igötranene lo ini hna hape Tirinite. (Mareko 12:29) Nge tha eahuni kö a lapaune laka e meci hë la atr, tre mele kö la u, nge tha hna hane fe kö qaja hnei Tusi Hmitrötr ka hape, Akötresieti a axösisine la itre atr hnine la ifereno. Ketre, tha hna qaja fe kö ka hape, troa ati ëjene la itre hene ne hmi matre tro pe kö angatr a sisitria hune la itre xan.—Ate Cainöj 9:5; Ezekiela 18:4; Mataio 23:8-10.