Hnei Iesu hna upe la itretre drei nyidrëti troa “inine la nöjei nöj’ asëjëihë.” (Mataio 28:19, 20) Nge hnei nyidrëti hna upi angatre kowe la itre hnalapa ne la itre atr. (Mataio 10:7, 11-13) Ame hë la Iesu a mec, hnene pala hi la itre pane Keresiano hna catre tro fë la maca “qëmeke ne la nöj, me ngöne la kete uma me kete uma.” (Ite Huliwa 5:42; 20:20) Eahuni a xome la tulu i angatr, nge öhne hi eahuni laka, celë hi ketre jëne ka lolo ne tro huni a iöhnyi memine la itre atr.