Itre qatre thup la ka thupëne la ekalesia. E 20 lao ekalesia ngöne la ketre nöj, ca sirkoskripsio hë lai, nge e 10 lao sirkoskripsio, tre ca distrik lai. Kola lapaa traqa kowe la itre ekalesia hnene la itre qatre thup ka iwai trootro; itretre thupë sirkoskripsio itre xan, nge itretre thupë distrik itre xan. Kola xatuane la itre ekalesia hnene la Lapa Ne Xomi Meköti troa trotrohnine la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ame la itre ka nyi atrene la Lapa cili, tre ekö hë angatr ngöne la hmi ne la Itretre Anyipicin, nge e New York e Brooklyn la hnei angatre hna huliwa.—Ite Huliwa 15:23-29; 1 Timoteo 3:1-7.