Hnei eahuni hna öhne laka, ame la itre atr ka hmi hë, tre ajane hi angatre troa ithanatane la itre ini qa hnine la Tusi Hmitrötr. Ame pe, eahuni a wange atrehmekune laka, meköti tro la itre atr a isa ië hmin, nge tha qa i eahuni kö troa musinëne la itre atr troa kapa la maca hne huni hna tro fë. Ame la eahuni a tro fë hmi, eahuni a tupathe troa ithanata “fë la menyike me qou [metrötr],” thenge la hna upi huni hnene la Tusi Hmitrötr. (1 Peteru 3:15) Atre hi huni laka, hetre itre xan ka tha tro kö a kapa la maca hne huni hna tro fë. (Mataio 10:14) Ngo tro huni a atre la mekuna i angatr, e hne huni hna pane tro troa ithanata me angatr. Ketre, atre hi huni laka, tro la aqane ujë ne la itre atr a saze. Ame la itre xa atr, tre tha ajane kö troa ithanata me eahuni e ketre drai, ke maine jë, tru pala ha hnei jol; ngo maine troa bëeke hmaca koi angatr e ketre drai, tre ajane hi angatre troa ithanata. Ketre, tro la itre atr a ixelë me itre jol, nge hetre itre xa ewekë fe ka saze ngöne la mele i angatr, ene pe kapa ju hi angatr la maca qa hnine la Tusi Hmitrötr. Celë hi kepine matre tha mano kö huni troa tro koi itre atr matre porotrikë Tusi Hmitrötre me angatr.