Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Epuni a Ini Tusi Hmitrötre Tune Kaa?

Epuni a Ini Tusi Hmitrötre Tune Kaa?

Itretre Anyipici Iehova a ce ini Tusi Hmitrötr memine la itre atr ka ajan, matre troa sa la itre hnyinge ka tune e cahu:

  • Drei lae Akötresie?

  • Akötresieti kö a hane semesine ni?

  • Nemene la nyine tro ni a kuca matre tro loi la faipoipong?

  • Nemene la nyine tro ni a kuca matre tro ni a mele madrin?

Hane hi cahu itre mekune ka troa sa la itre hna lapaa hnyingëne thel hnene la itre atr göi ini Tusi Hmitrötr.

Nemene la aqane trongene la ini Tusi Hmitrötr? Maine kola ithanata “Akötresie,” maine “faipoipo” pena, eahuni pë hë a xome ju la itre xötre ne la Tusi Hmitrötr ka ihmeku memine la tane porotrik. Eahuni fe a hane ithanatane la aliene itre ej, matre atre la mekunane la Tusi Hmitrötr göne la tane porotrik. Aqane kuca i eahuni lai, matre tro kö a nue la Tusi Hmitrötr troa sa la itre hnying.

Eahuni a xom lo itus Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr?, matre xatua huni troa ce ini Tusi memine la itre atr. Kola xatua së hnene la itus cili troa trotrohnine la itre ini hna hamëne hnei Tusi Hmitrötr göi Akötresie, me Iesu, memine la pengöne la mele së elany.

Ije Thupene La Ini Tus? Pëkö thupen, nge tha hna hë thupene kö la itre itusi nyine troa huliwan.

Ije hawa ne troa ini Tus? Ala nyimu la itre atr enehila ka xome la ca hawa e nöjei wiike thatraqane la ini Tus. Ngo tha hna sa traemene kö la eqeane la ini Tus, qanyine kö la traeme ka ijij koi epun.

Maine tro ni a sipone troa hane ini Tusi Hmitrötr, tre tune kaa ju hë? Maine tro epuni sipone troa hane ini Tusi Hmitrötr, tro la ketre Atre Anyipici Iehova a traqa koi epun, ngöne la ijine me götrane hnei epuni hna sa. Tro fe angeic a canga amamane koi epuni la aqane trongene la aqane ce ini Tusi huni me itre atr, nge maine ajane epun, tro pë hë angeic a traqa lapa koi epun, matre sisedrëne la ini Tus.

Maine pi tro ni a hane ini Tus, tro hë ni elany a ce hmi me epun? Ohea. Aja hun Itretre Anyipici Iehova, troa ini Tusi Hmitrötr memine la itre atr, ngo tha qanyi huni kö musinëne la itre atr troa lö kowe la hmi hun. Eahuni pe a amamane koi itre atr la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, ke atrehmekune hi huni laka, isa qanyi së kö iëne la hne së hna troa lapaune kow.—1 Peteru 3:15.