Hne huni Itretre Anyipici Iehova hna ithingë mani, matre ijije troa sajuëne la huliwa hun. Pëkö tro fë itrapetr ngöne la itre ijine icasikeu, nge tha kolo kö a ielene la itre ka hmi troa kuië ahnahna. (Mataio 10:7, 8) Hna cane pe la itre ikes, me acatrene ngöne la hnë icasikeu matre tro la itre ka trene mekun a isa kuië ahnahna, nge matre tha tro kö itre xan a atre la hna kuiën.

Atreine huni troa huliwane hnyawane la mani hna kapa, pine laka, tha eahuni kö a nyithupene la itre hene ne hmi. Nge tha kolo fe kö a nyithupene la Itretre Anyipicine ka cainöje ngöne itre hnalapa trootro, nge tha ka tru thupene kö la itre uma ne hmi eahun. Eahuni a iupi fë la itre ahnahna kowe la itre hnalapa ne thewe huliwa hun, matre nyine troa xatuane la itre hna lepe hnei hulö, memine la itre mesinare, memine la itretre thup ka iwai trootro, me xatuane la itre trejine ka mele ngöne la itre nöje ka puafala troa xupi uma ne hmi angatr, me feja itus, me iupi fë Tusi Hmitrötr, me itre xa itusi eahuni kö.

Qanyi itre trene mekune kö axeciëne maine troa kuië ahnahna kowe la sipu ekalesia i angatr, maine thatraqane la huliwa e cailo, maine thatraqane lue ej asë pena. Nge kolo pala hi thuemacanyi itre ekalesia asë la aqane huliwane la mani hna kuiën.