Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Hnauëne Laka Tha Epuni Kö a Hane Feetë Noel?

Hnauëne Laka Tha Epuni Kö a Hane Feetë Noel?

Itre hna mekune hnei itre atr

Itre hna qaja: Tha kolo kö a feetë Noel hnene la Itretre Anyipici Iehova ke tha ka lapaune kö angatre koi Iesu.

Nyipici: Itre Keresiano hun. Nge eahuni a lapaune laka, Iesu Keriso hmekuje hi la jëne iamele.—Ite Huliwa 4:12.

Itre hna qaja: Epuni a thë la itre lapa, ke epuni a sawa la itre atr troa feetë Noel.

Nyipici: Ka tru koi eahuni la itre lapa ka ca hae, nge eahuni a huliwane la Tusi Hmitrötr matre xatuane la itre atr troa acatrene la aqane imelekeu ne la itre atrene la hnepe lapa i angatr.

Itre hna qaja: Tha hane pë hë epuni sine la “edreuthine la Noel,” ene la troa hamo, me thele tingetinge e cailo, me kuca la loi kowe la nöjei atr.

Nyipici: Eahuni a tupath troa ham me thele tingetinge memine la nöjei atr ngöne la nöjei drai. (Ite Edomë 11:25; Roma 12:18) Ame la eahuni a tro fë ini ngöne la hna icasikeu, maine ngöne la hna cainöje trootro pena, tre eahuni a trongëne lo ithanata i Iesu, lo nyidrëti a hape: “Hna kapa gufane hnei nyipunie, hamëne gufane pi.” (Mataio 10:8) Ketre, eahuni fe a xatuane la itre atr troa atrehmekune ka hape, casi hi la jëne tingetinge kowe la fene hnengödrai, ene la Baselaia i Akötresie.—Mataio 10:7.

Hnauëne laka tha kolo kö a feetë Noel hnene la Itretre Anyipici Iehova?

  • Hnei Iesu hna upi së troa atrune la ijine mec i nyidrë, ngo tha ijine hnaho kö.—Luka 22:19, 20.

  • Tha hnene kö la itre aposetolo maine itretre drei Iesu pena hna feetë Noel. Kola qaja hnene la ketre itus (New Catholic Encyclopedia) ka hape, “kolo pë hë a acile la drai ne feetëne la ijine hnaho i Iesu lo macatre 243 [M.K.],” kolo lai a hape, nyimu macatre pë hë thupene la kola meci hnene la itre aposetolo.

  • Pëkö nyine anyipicine ka hape, hna hnaho Iesu lo drai 25 Diseba; pëkö hnei Tusi Hmitrötr hna qaja göne la drai ne hnaho nyidrë.

  • Eahuni a atrehmekune laka, tha aja i Akötresieti kö tro huni a feetë Noel, ke ka fetra lai feete cili qaathene la itre hmi wanaithihlë me itre hna majemine hnei angatr.—2 Korinito 6:17.

Hnauëne la epuni a nyi ejolene la troa feetë Noel?

Ala nyimu la itre atr ka feetë Noel, ngo thatre pe la qaane la feete cili, laka ka fetra qaathene la itre hmi wanaithihlë, nge tha hane pena kö Tusi Hmitrötre upi së troa feetën. Nge itre atr cili hi la ka hnyinge ka hape: Hnauëne laka tha hane kö itre Keresiano feetë Noel tui itre xa atr? Hnauëne la angatr a nyi ejolene la troa feetë Noel?

Tusi Hmitrötr a upi huni troa huliwane la inamacane hun, ene la “mekune” hun. (Ite Edomë 3:21, 22) Eje fe a ini huni la nyipici, memine la enyipiewekën. (Ioane 4:23, 24) Celë hi matre, eahuni a wang atrune la mekuna ne la itre atr, ngo ka tru kö koi huni la troa trongëne la itre trepene meköti ne la Tusi Hmitrötr, ngacama tro ha xele ma wai huni hnene la aqane axecië mekune hun.

Ngacama tha eahuni kö a feetë Noel, ngo eahuni a metrötrëne la aqane ië ewekë ne la itre atr ka ajane troa feetë Noel. Tha eahuni kö a sewe itre xan troa feetë Noel.