Hna nyiqaane acile la organizasio ne la Itretre Anyipici Iehova ngöne la pune lo itre macatre 1800. Ame ngöne la itre macatre cili, hnene la nekö i gurup ka co ne la Itretre Ini Tusi Hmitrötr qa Pennsylvanie hna nyiqaane tupathe la ketre aqane ini Tusi Hmitrötr. Angatr a xome la itre ini hna hamëne hnei hmi, me wange ka hape, ka ihmeku kö memine la hna inine hnei Tusi Hmitrötr? Ase jë hi lai, angatre pë hë a fejane jë la itre ini hnei angatre hna trotrohnine ngöne itre itus, me itre zonal, me ngöne lo hna ati ëjen enehila ka hape, Ita Ne Thup—Maca Ne La Baselaia i Iehova.

Ame la ketre ka hane sine lai gurupe ne la Itretre Ini Tusi Hmitrötr, tre Charles Taze Russell la ëje i angeic. Maine nyipici laka Russell, la ka elemekene la huliwa ne ini Tusi Hmitrötr me huliwa ne fejane lo Ita Ne Thup ngöne la ijine cili, ngo tha angeice kö la ka acile la hmi hun. Ame la hna ajane hnei Russell memine lo Itretre Ini Tusi Hmitrötr, tre ene la troa hamëne la itre ini qaathei Iesu Keriso, me trongëne la itre trepene meköti hna melëne hnene lo itre Keresiano ne lo pane ekalesia ekö. Iesu la qaane la hmi Keresiano, celë hi kepine matre eahuni a qaja ka hape, nyidrëti la ka acile la organizasio hun.—Kolose 1:18-20.