Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Hnauëne La Kola Hë Epuni Ka Hape, Itretre Anyipici Iehova?

Hnauëne La Kola Hë Epuni Ka Hape, Itretre Anyipici Iehova?

Ame la “Iehova,” tre celë hi nyipi ëje i Akötresieti lai, hna qaja e hnine la Tusi Hmitrötr. (Esodo 6:3; Salamo 83:18) Nge ame la hnëqa ne la atre anyipicin, tre ene la troa qaja la itre ini hnei angeice hna atrehmekune ka hape, ka nyipici. Celë hi matre ame la kola hë huni ka hape, Itretre Anyipici Iehova, tre hnene laka eahuni la itre Keresiano ka cainöjëne la itre ini ka nyipici göne la Atre Xupe la nöjei ewekë asë, ene Iehova. (Hna Amamane 4:11) Eahuni a anyipicin jëne la aqane mele hun, nge eahuni fe a hane qaja koi itre atr la itre ini hne huni hna kapa jëne la Tusi Hmitrötr.—Isaia 43:10-12; 1 Peteru 2:12