Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Iehova a Amelene La Nöje i Nyidrë

GÖI TROA TELECHARGER