Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 97

Wesi Ula i Akötresie Nyipiewekë Kowe La Mel

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Wesi Ula i Akötresie Nyipiewekë Kowe La Mel

(Mataio 4:4)

 1. 1. Si·si·tri·a Tu·si Hmi·trötr

  Ko·we la me·le së,

  Tha fa·la·wa hme·ku·je kö

  Ngo We·si U·la pe

  E·pi ca·tre së e o drai

  E·me·le së hi lai

  (KORES)

  Tha fa·la·wa hme·ku·je kö

  Si·ne the·le jë pe,

  La We·si U·lai ’e·ho·va,

  Ke Tha·tra·qai së hi.

 2. 2. E jë së la Tu·si Hmi·trötr,

  Me me·le nei ’tre atr.

  I·tre ka ca·tre la·pa·un,

  Me me·le nyi·pi·ci.

  I·thu·e·ca·tre ko·i së,

  Hnei a·ngatr hna me·lën.

  (KORES)

  Tha fa·la·wa hme·ku·je kö

  Si·ne the·le jë pe,

  La We·si U·lai ’e·ho·va,

  Ke Tha·tra·qai së hi.

 3.  3. E jë We·si U·la o drai,

  Ma·tre me·ji·u·ne.

  E tra·qa i·tre i·tu·path,

  Loi e i·na·ma·can.

  Hni·ne jë së We·si U·la,

  E·me·le së hi lai.

  (KORES)

  Tha fa·la·wa hme·ku·je kö

  Si·ne the·le jë pe,

  La We·si U·lai ’e·ho·va,

  Ke Tha·tra·qai së hi.

(Wange ju fe la Ios. 1:8; Rom. 15:4.)