Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 95

Kola Hudrume Catre Pala Hi La Lai

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Kola Hudrume Catre Pala Hi La Lai

(Ite Edomë 4:18)

 1. 1. Hna me·ji·u·ne hne·i a·nge·tre treij,

  Ke·ri·so hna pi a·tre e·kö.

  Ö·ni u·ai Ci·li·e göi Me·si·a,

  A·tre tro·a a·me·le a·ngatr.

  Ma·ma ci·le hnya·wa ha la ha·tre·ne

  La hle·pë·ti nyi·drë me mus.

  Drei la e·lo·lon la hne së hna a·tre,

  A·nge a·nge·la fe a goe·ën!

  (KORES)

  Lai troo·tro hë la i·tre jë hun,

  Ngö·ne la lai hne hun hna tro.

  E·në·ti·lai a kö·ja·ne lo

  La i·tre hna fe·ke ca hun.

 2. 2. Hlu ka nyi·pi·ci hnei Jo·xu hna a·cil,

  I·ji·ne hë tro·a the·we xen.

  Ko·la hu·dru·me ca·tre la nyi·pi·ci,

  Me ketr la i·tre hni me me·kun.

  Ma·ma la jë hu·ni, me hna fe·ke ca,

  Hna a·la·i·ne la jë hun.

  Qe·qe·ne nyi·pi·ci, e·ne Ci·li·e

  E·pi drei Ci·li·e·ti hne hun.

  (KORES)

  Lai troo·tro hë la i·tre jë hun,

  Ngö·ne la lai hne hun hna tro.

  E·në·ti·lai a kö·ja·ne lo

  La i·tre hna fe·ke ca hun.

(Wange ju fe la Rom. 8:22; 1 Kor. 2:10; 1 Pet. 1:12.)