Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 93

Amanathithine Itre Icasikeu Hun

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Amanathithine Itre Icasikeu Hun

(Heberu 10:24, 25)

 1. 1. E·pi a·ma·na·thi·thi hun,

  Ie·ho·va Tre·tre·tro hun.

  Jë·ne i·tre i·ca·si·keu

  Ko·la ka·pa la u·a.

 2. 2. Jo·xu, tu·pa·thi hu·ni jë

  Jë·ne la We·si U·la.

  I·ni hu·ni tro·a cai·nöj

  Me ha·ne i·hni·mi·keu.

 3. 3. Jo·xu a·ma·na·thi·thi hun

  Hnei ti·nge·ti·nge me cas.

  E·pi a·tru·nyi Ci·li·e

  Jë·ne i·tre thii·na hun.

(Wange ju fe la Sal. 22:22; 34:3; Is. 50:4.)