Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 90

Itö Ithuecatre Jë Së

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itö Ithuecatre Jë Së

(Heberu 10:24, 25)

 1. 1. Loi e i·thu·e·ca·tre·keu së

  Me nyi·pi·ci koi Ie·ho·va,

  Tro ha ca·tre o·tre·ne i·hnim

  Ma·tre ti·nge·ti·nge me cas.

  Tro hë sa xo·mi·hni a·hoe·an

  E ca·tre së i·hni·mi·keu.

  Hna·po së la e·ka·le·si·a

  Gö·hnë ka xeu·ti ko·i së.

 2. 2. Tro ha keu·ka·wa i·tre hni së

  E ka·pa la tre·nge·we·kë

  Qaa·the·ne la si·nee ka i·hnim,

  Ngö·ne i·ji·ne ka i·jij.

  Nyi·pi loi tro·a ce hu·li·wa

  Me ce·ngö·ne me·ji·u·ne

  Ma·tre i·tö i·thu·e·ca·tre,

  Ce thu·e la i·tre e·hnef.

 3. 3. Ma·ma ha hne·ne la la·pa·un

  Drai Ie·ho·va, ca·le·mi hë.

  Nyi·pii·ne jë la i·ca·si·keu,

  Go·je·nyi ne me·le koi së.

  Nö·jei Ie·ho·va, ca·si jë së

  Me ca·tre nyi·hlu·ei Nyi·drë!

  Haa·we, i·thu·e·ca·tre jë së

  Tro·a nyi·pi·ci pa·la hi.

(Wange ju fe la Luka 22:32; Ite Hu. 14:21, 22; Gal. 6:2; 1 Thes. 5:14.)