Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 NYIMA 9

Iehova La Joxu Së!

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Iehova La Joxu Së!

(Salamo 97:1)

 1. 1. Ma·ma ha jë·ne la hne·ngö·drai

  Thii·na ka me·kö·ti A·kö·tre·si·e.

  Nyi·ne hai·ne i·tre hu·li·wai Ie·ho·va;

  Nyi·ma jë me a·tru·nyi Nyi·drë.

  (KORES)

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

 2. 2. Qa·ja jë së lo·loi Ie·ho·va,

  Nyi·drë·ti hi la A·tre i·a·me·le;

  Ke Mu·si hë Nyi·drë, lo hne së hna a·trun.

  E·pi tro sa thi·li koi Nyi·drë.

  (KORES)

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

 3. 3. Ci·le hu·ti la mu·si Nyi·drë;

  Jo·xu hë Ie·su, lo Hu·pu·nai Nyi·drë.

  Ie·ho·va hi la hne së hna tro·a a·trun;

  Hma·hma ha i·tre ha·ze ne fen.

  (KORES)

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

  Su·e jë hne·ngö·drai, hna·dro fe ma·dri jë,

  Ke mu·si hë Ie·ho·va Jo·xu!

(Wange ju fe la 1 A. l. ite jo. 16:9; Sal. 68:20; 97:6, 7.)