Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 89

Drenge Ju Nge Trongëne Jë Matre Manathith

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Drenge Ju Nge Trongëne Jë Matre Manathith

(Luka 11:28)

 1. 1. Loi e tro sa dre·nge·the·nge Ke·ri·so,

  Ma·tre ma·ma pi la go·je·nyi së,

  Ke he·tre ma·dri·ne së tro·a ka·pa

  I·ni qaa·thei Ie·su me tro·ngën ej.

  (KORES)

  Dre·nge ju, me tro·ngë·ne

  A·jai A·kö·tre·si·e,

  Ma·tre ka·pa la i·tre ma·na·thith,

  Me a·ma·no·nyi së fe.

 2. 2. Tu·ne la u·ma hna xu·pe hun e·të,

  Ka ca·tre ke thaa hu·ne ngö·ni kö,

  Nu·e Ie·su pi tro·a ea·tro·ngë së,

  Ma·tre tro sa ha·ne ci·le ca·tre.

  (KORES)

  Dre·nge ju, me tro·ngë·ne

  A·jai A·kö·tre·si·e,

  Ma·tre ka·pa la i·tre ma·na·thith,

  Me a·ma·no·nyi së fe.

 3. 3. Tu·ne fe la si·nöe e·zi·ne la tim,

  Ko·la wa·we·ne ngö·ne la i·jin,

  Loi e dre·nge·the·nge Ie·ho·va ma·tre

  Ma·na·thi·thi me me·le pa·lu·a.

  (KORES)

  Dre·nge ju, me tro·ngë·ne

  A·jai A·kö·tre·si·e,

  Ma·tre ka·pa la i·tre ma·na·thith,

  Me a·ma·no·nyi së fe.

(Wange ju fe la Deu. 28:2; Sal. 1:3; Ite edomë 10:22; Mat. 7:24-27; Luka 6:47-49.)