(Mataio 9:37, 38)

 1. 1. A·tre Nyi·drë la a·ja së,

  Ma·tre ha·më ma·dri·ne së,

  Me nyi·mu a·qa·ne ka loi,

  Ne nyi·hlu·ei Nyi·drë o drai.

  (KORES)

  Nu a·së, ca·tre pi,

  koi Tre·tre·tro·ti.

  Hni·me jë hne së la i·tre ka

  a·ja Ie·ho·va.

 2. 2. Xo·me i·më·ne jë së la

  Hnë·qa së qaa·thei Ie·ho·va.

  E ca·tre së, ma·ma pi hi

  La i·hni·mi ka nyi·pi·ci.

  (KORES)

  Nu a·së, ca·tre pi,

  koi Tre·tre·tro·ti.

  Hni·me jë hne së la i·tre ka

  a·ja Ie·ho·va.

 3. 3. Ea·sa i·nin xu·pi u·ma,

  Me i·tre xa qe·ne hla·pa.

  Ma·tre ci·a loi la ma·ca,

  E ce·lë me cai·lo pe·na.

  (KORES)

  Nu a·së, ca·tre pi,

  koi Tre·tre·tro·ti.

  Hni·me jë hne së la i·tre ka

  a·ja Ie·ho·va.

(Wange ju fe la Ioane 4:35; Ite hu. 2:8; Rom. 10:14.)