Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 83

‘Ngöne Itre Hnalapa Trootro’

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
‘Ngöne Itre Hnalapa Trootro’

(Ite Huliwa 20:20)

 1. 1. Tro fë jë la We·si U·la

  Ngö·nei ’tre hna·la·pa,

  Tra·o·ne me hla·pa ko·we

  La i·tre ma·mo·e.

  Tro ha tro fë ngö·ne la fen,

  Ö·ni Ie·su e·kö,

  La ma·ca ne Ba·se·lai·a

  Hnei ’tre qa·tre me thöth.

 2. 2. Tro fë jë la i·a·me·le

  Ngö·nei ’tre hna·la·pa.

  Koi a·nge ka he·tre a·ja

  Tro·a hë Ie·ho·va.

  Ngo tro·a hë·ne tu·ne kaa

  Ngo tha·tre la ë·jen?

  A·ma·ma·ne jë koi a·ngatr

  La ë·je ka hmi·trötr.

 3. 3. Qa·ja jë la ma·ca ka loi

  Ngö·nei ’tre hna·la·pa.

  Ma·tre i·ë·ne hnei a·ngatr,

  Ka·pa mai·ne si·xel.

  Tro fë së la ë·jei Nyi·drë,

  Nyi·pi·ci jë hne së.

  The·le jë së la ma·mo·e

  Ngö·nei ’tre hna·la·pa.

(Wange ju fe la Ite Huliwa 2:21; Rom. 10:14.)