Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 81

Mele Ne Pionie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Mele Ne Pionie

(Ate Cainöj 11:6)

 1. 1. Ka·qa ha ko·hmi·ju ma fe·tra jë la jö,

  Pi me·köl pa·la kö

  Ngo me·jë hë me thi·thi me tro,

  Ngö·ne i·tre go·jeny me i·tre hna i·je tro.

  I·tre xan a drei hun,

  I·tre xan a thi·pe·tri·ji hun.

  (KORES)

  Me·le·nge kö tro·a,

  Nyi·hlu·ei Ie·ho·va.

  Dre·nge me ku·ca la hna qa·ja.

  Nge tru la hu·li·wa,

  Jö·ju, ma·ni·e jë.

  Ngo hni·nge a ha·pe: “E·ni a hnii Nyi·drë.”

 2. 2. Fe·ne·si hë la drai me tre·nge·ca·tre fe,

  Tru pe la ma·dri·ne

  Me hni ne o·le koi Ie·ho·va.

  Me pi ha·më Nyi·drë la ka si·si·tri·a.

  Ie·ho·va, O·le·ti,

  La i·tre ma·na·thi·thing o drai.

  (KORES)

  Me·le·nge kö tro·a,

  Nyi·hlu·ei Ie·ho·va.

  Dre·nge me ku·ca la hna qa·ja.

  Nge tru la hu·li·wa,

  Jö·ju, ma·ni·e jë.

  Ngo hni·nge a ha·pe: “E·ni a hnii Nyi·drë.”

(Wange ju fe la Iosua 24:15; Sal. 92:2; Rom. 14:8.)