Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 80

“Demeju, Nge Atejë Laka Ate Ihnimi Iehova”

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
“Demeju, Nge Atejë Laka Ate Ihnimi Iehova”

(Salamo 34:8)

 1. 1. Loi e hni·ne së hnë·qa së,

  Ma·na·thith qaa·thei Tre·tre·tro.

  Loi e ca·tre së tro fë la ma·ca

  Ko·we la a·nge·tre a·jan.

  (KORES)

  Ko·la hë së: Nge “De·me·ju së—

  Ka i·hni·mi Ie·ho·va.”

  Ma·na·thi·thi,me me·le ka loi

  La atr ka hni koi Nyi·drë.

 2. 2. Ma·na la i·tre ma·na·thith

  Koi a·nge·tre ca·tre cai·nöj,

  Ko·la me·ji·un koi Tre·tre·tro·ti

  Me ca·tre me·ji·hni·ne fe.

  (KORES)

  Ko·la hë së: Nge “De·me·ju së—

  Ka i·hni·mi Ie·ho·va.”

  Ma·na·thi·thi,me me·le ka loi

  La atr ka hni koi Nyi·drë.

(Wange ju fe la Mareko 14:8; Luka 21:2; 1 Tim. 1:12; 6:6.)