Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 78

‘Inine Jë La Wesi Ula i Akötresie’

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
‘Inine Jë La Wesi Ula i Akötresie’

(Ite Huliwa 18:11)

 1. 1. Tro·a ma·dri·ne a·tra·qatr

  I·tre ka i·ni tus

  Tro ha ka·pa la ma·na·thith

  E hna ha·më i·ni.

  Tu·lui Ie·su ca·tre pi së

  Xö·tre·the·nge hnya·wa

  Qa së e·a i·tre ka dreng,

  Koi A·kö·tre·si·e.

 2. 2. Tu·si Hmi·trötr We·si U·la

  Tro·ngë·ne hnya·wa jë,

  A·hle·mu·ne ë·jei Nyi·drë

  Hnei i·tre thii·na së.

  I·ni·ne jë We·si U·la

  He·tre nyi·ne qa·ja;

  He·tre tha·nga·ne ko·i së

  E hna ca·tre cai·nöj.

 3. 3. Tha si·hngö·dri kö koi ’e·ho·va

  A·ja tro·a i·ni;

  Xe·ci·e hnya·wa ko·i së

  Nyi·drë·ti a drei së.

  E hni·ne së We·si U·la

  Me hni·me i·tre atr,

  Tro ha ci·a a·jai a·ngatr

  Tro·a ha·ne i·ni.

(Wange ju fe la Sal. 119:97; 2 Tim. 4:2; Tito 2:7; 1 Ioane 5:14.)