(Heberu 13:15)

 1. 1. Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La ko·la ca·tre cai·nöj,

  me ha·mën la i·ni?

  Ma·drin tro·a ka·pa

  la i·tre hni ka a·jan.

  A·tre kö Tre·tre·tro·ti

  la i·tre qai Nyi·drë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

 2. 2. Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La ko·la dreng me a·jan

  La mel ka pë·kö pun?

  Mai·ne tha drei së kö

  Hnei i·tre ka nyi·mu·tre,

  Ma·dri·ne pa·la hi së

  a·nyi·pi·ci Nyi·drë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

 3.  3. Ne·men la e·we·kë

  ka ej e ku·hu hni ö,

  La A·kö·tre·si·e·ti

  a ha·më tre·nge catr?

  Ca·tre jë me·ji·un,

  Thel i·tre hni ka a·jan,

  E·a·se·nyi hë la pun

  la hu·li·wa ce·lë.

  (KORES)

  Tru ca·tre la ma·dri·ne së

  tro·a ha·mën la me·le së.

  Hu·jë·ne jë la me·le së

  e nö·jei drai a·së.

(Wange ju fe la Ite hu. 13:48; 1 Thes. 2:4; 1 Tim. 1:11.)