Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 71

Itre Sooce i Iehova Së!

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Itre Sooce i Iehova Së!

(Ioela 2:7)

 1. 1. Soo·cei Ie·ho·va Jo·xu

  A ngaa Sa·ta·na.

  Ca·si la go·je·nyi së

  Ie·su la tu·lu së

  Ko·la ca·tre nyi·pi·ci

  Me i·sa sa·en

  Ma·tre cai·nö·jë·ne,

  Cai·lo fen a·së.

  (KORES)

  Soo·cei Ie·ho·va Jo·xu,

  Ce me Ke·ri·so,

  Ko·la cai·nö·jë·ne

  ‘La mu·si Nyi·drë.’

 2. 2. I·tre hlu·ei Ie·ho·va

  A·nge the·le jë

  I·tre ma·mo·e ka patr,

  A·nge·tre thë fë hni.

  E·pi i·thu·a·ne me

  Ca·tre wai a·ngatr,

  Me kö·në·ne ko·we

  La i·ca·si·keu.

  (KORES)

  Soo·cei Ie·ho·va Jo·xu,

  Ce me Ke·ri·so,

  Ko·la cai·nö·jë·ne

  ‘La mu·si Nyi·drë.’

 3.  3. Soo·cei Ie·ho·va Jo·xu

  Fe i Ke·ri·so,

  Ka tre·qe·ne la “i·si,”

  Ma·tre ci·le hu·ti.

  Loi e i·na·ma·ca·ne

  Ma·tre ci·le catr.

  E·pi ca·tre së e

  I·ji·ne a·kötr.

  (KORES)

  Soo·cei Ie·ho·va Jo·xu,

  Ce me Ke·ri·so,

  Ko·la cai·nö·jë·ne

  ‘La mu·si Nyi·drë.’

(Wange ju fe la Efe. 6:11, 14; Fil. 1:7; Filem. 2.)