Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 69

Catre Jë Së Cainöjën La Baselaia!

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Catre Jë Së Cainöjën La Baselaia!

(2 Timoteo 4:5)

 1. 1. The ci·le kö së tro·a cai·nöj,

  Ko·i nö·jei a·tr a·së.

  Xa·tu·a an·ga·tre jë hne së

  E·a·se·nyi Ie·ho·va.

  Cai·nö·jë·ne la We·si U·la,

  Ke·tre ma·na·thi·thi ka tru.

  Hmi·trö·tre la ë·jei Ie·ho·va,

  E·pi tro sa a·nyi·pi·cin.

  (KORES)

  E·pi a·tre Ie·ho·va Jo·xu

  hne·ne la fen a·së.

  Tro fë jë së la Ba·se·lai·a

  me la·pa thei Nyi·drë.

 2. 2. Ka a·la·nyi·mu me hna i·ën,

  Ce tro jë ngö·ne la cas.

  Tra·hma·nyi me föe, qa·tre me thöth

  Tro fë jë la nyi·pi·ci,

  Ke tro la nö·jei a·tr a dre·nge

  La ma·ca ne Ba·se·lai·a.

  Nge the xou kö së tro·a cai·nöj,

  Ie·ho·va la·ka thu·pë së!

  (KORES)

  E·pi a·tre Ie·ho·va Jo·xu

  hne·ne la fen a·së.

  Tro fë jë së la Ba·se·lai·a

  me la·pa thei Nyi·drë.

(Wange ju fe la Sal. 23:4; Ite Huliwa 4:29, 31; 1 Pet. 2:21.)