Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 65

Catre Jë!

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Catre Jë!

(Heberu 6:1)

 1. 1. Ca·tre jë, ca·tre jë së tro·a ma·caj!

  A·jai A·kö·tre·si së ma·tre tro sa ma·ca.

  Hu·li·wa ne cai·nöj, ca·tre jë së xom;

  Nyi·drë·ti a nyi·thu·pen.

  Hna ha·më së la ke·tre hnë·qa:

  Hu·li·wa hna ku·ca hnei Ie·su.

  Qa·le jë koi Nyi·drë ma·tre ci·le catr

  Sa·ju·ë·ne la me·köt.

 2. 2. Ca·tre jë, ca·tre jë, the xou·e·ne kö

  Tro·a tro fë la ma·ca ne me·le ka pë pun.

  Cai·nö·je jë ngö·ne i·tre hna·la·pa

  Me a·tru·nyi Tre·tre·tro.

  The xou·e i·thu·pë·ji·a kö,

  Ca·tre jë ma·tre dreng i·tre atr.

  Ci·lë hë la Ba·se·lai·ai Ie·ho·va.

  I·ni·ne jë i·tre atr.

 3.  3. Ca·tre jë, ca·tre jë, the ma·no pi kö;

  The·le jë tro·a ma·ca,

  ke tru la hu·li·wa.

  E·pi e·a·tro·ngë së jë hnei u·a

  Ma·tre ma·dri·ne jë së.

  Mai·ne jol tro·a hnim i·tre atr,

  Loi e ke·tre së la hni a·ngatr.

  E·pi a·hu·dru·me·ne la nyi·pi·ci

  Ma·tre kö·kö·tre a·ngatr.

(Wange ju fe la Fil. 1:27; 3:16; Heb. 10:39.)