Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 64

Ce Menue Jë Së Ngöne La Madrin

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Ce Menue Jë Së Ngöne La Madrin

(Mataio 13:1-23)

 1. 1. Tra·qa ha la i·ji·ne me·nu,

  Ke·tre hnë·qa koi së a·së.

  Ma·ca·je hë la i·tre hla·pa,

  A·nge ca·tre pi hu·li·wa

  Ie·su Ke·ri·so la tu·lu së

  Me a·tre xo·me tro·ngë së.

  Ke·tre ma·na·thi·thi ka tru koi së

  Tro·a hu·li·wa me nyi·drë.

 2. 2. Ma·tre loi e tro sa nyi·me·nyim,

  Me a·nge la·pa e·zi së.

  Ie·ne me·nu me cai·nö·je fe,

  Ca·le·mi ca·tre hë la pun.

  Loi e ce hu·li·wa me Nyi·drë

  Ma·tre ma·dri·ne la hni së.

  E·pi ca·tre së nyi·hlu·ei Nyi·drë

  Ma·tre ke·pe ma·na·thi·thi.

(Wange ju fe la Mat. 24:13; 1 Kor. 3:9; 2 Tim. 4:2.)