(Salamo 98)

 1. 1. We, a·tru·ne jë jë·ne nyi·ma ka hnyi·pi·xe

  La i·tre hu·li·wa ka kö·sa·ui Nyi·drë.

  Nyi·ma ’tru·ne jë i·me ka ca·trei Ie·ho·va.

  A·kö·tre·si·e·ti

  ka me·kö·ti Nyi·drë.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

 2. 2. Nyi·ma·ne jë së, a·tru·nyi A·kö·tre·si·e!

  Ce su·e ma·dri·ne jë la ë·jei Nyi·drë.

  Ce a·tru·ne jë ngö·ne la xa·ja·wai Nyi·drë

  Ce·me·mi·ne fe la

  ki·ta·ra me tru·tru.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

 3. 3. Hna·ge·jë ka catr me i·tre ka me·le hnin ej,

  Nyi·ma jë me i·tre hna xup e ce·lë fen.

  Tim me hna·dro fe ma·dri·ne jë, a·tru·ne jë,

  I·tre sha·sha·la me

  hna·thup me wetr a·së.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

(Wange ju fe la Sal. 96:1; 149:1; Is. 42:10.)