Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 62

Nyima Ka Hnyipixe

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Nyima Ka Hnyipixe

(Salamo 98)

 1. 1. We, a·tru·ne jë jë·ne nyi·ma ka hnyi·pi·xe

  La i·tre hu·li·wa ka kö·sa·ui Nyi·drë.

  Nyi·ma ’tru·ne jë i·me ka ca·trei Ie·ho·va.

  A·kö·tre·si·e·ti

  ka me·kö·ti Nyi·drë.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

 2. 2. Nyi·ma·ne jë së, a·tru·nyi A·kö·tre·si·e!

  Ce su·e ma·dri·ne jë la ë·jei Nyi·drë.

  Ce a·tru·ne jë ngö·ne la xa·ja·wai Nyi·drë

  Ce·me·mi·ne fe la

  ki·ta·ra me tru·tru.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

 3. 3. Hna·ge·jë ka catr me i·tre ka me·le hnin ej,

  Nyi·ma jë me i·tre hna xup e ce·lë fen.

  Tim me hna·dro fe ma·dri·ne jë, a·tru·ne jë,

  I·tre sha·sha·la me

  hna·thup me wetr a·së.

  (KORES)

  Nyi·ma jë,

  Nyi·ma ka hnyi·pi·xe!

  Nyi·ma jë,

  Ie·ho·va, Jo·xu së.

(Wange ju fe la Sal. 96:1; 149:1; Is. 42:10.)