(Luka 16:16)

 1. 1. I·tre Te·moë, ca·tre jë ngö·ne la pun,

  Tro fë tro·ngë·ne cai·lo fen la nyi·pi·ci.

  Ca·tre Sa·ta·na i·ci·le·keu,

  Ngo hu·ne kö së hna ce·me Ie·ho·va.

  (KORES)

  Te·moë, ci·le jë me·min la hni ka pe·xej!

  Ka·pa ma·dri·ne ju la hu·li·wai Nyi·drë!

  Cai·nö·jë·ne jë: ca·le·mi hë lo la nöj

  I·tre ma·na·thi·thi hna tre·qe·ne.

 2. 2. A·kötr la mel ne la hlu·ei Ie·ho·va,

  Ko·la a·na·nyin la i·tre jo·xu ne fen

  Ma·tre wi·ë që·me·kei Nyi·drë

  Me the·le tro·a nyi·pi·ci pa·la hi.

  (KORES)

  Te·moë, ci·le jë me·min la hni ka pe·xej!

  Ka·pa ma·dri·ne ju la hu·li·wai Nyi·drë!

  Cai·nö·jë·ne jë: ca·le·mi hë lo la nöj

  I·tre ma·na·thi·thi hna tre·qe·ne.

 3. 3. Ba·se·lai·ai Ci·li·e hna hnyi·ma fë

  Me qa·ja ’nga·zon a·tre·si·wai Ie·ho·va.

  A·ma·ma·ne jë e·hmi·trö·tren,

  Ko·we la nö·jei tri·bu me nöj a·së.

  (KORES)

  Te·moë, ci·le jë me·min la hni ka pe·xej!

  Ka·pa ma·dri·ne ju la hu·li·wai Nyi·drë!

  Cai·nö·jë·ne jë: ca·le·mi hë lo la nöj

  I·tre ma·na·thi·thi hna tre·qe·ne.

(Wange ju fe la Eso. 9:16; Fil. 1:7; 2 Tim. 2:3, 4; Iako. 1:27.)