Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 6

Hnengödrai a Amamane La Lolo i Akötresie

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Hnengödrai a Amamane La Lolo i Akötresie

(Salamo 19)

 1. 1. Ma·ma hnya·wa ha la lo·loi Ie·ho·va,

  I·tre hna xu·pe fe

  e ko·ho hne·ngö·drai.

  Nö·jei wë·tre·si·ji a a·ma·man,

  A·hle·mu·ne me·nei Nyi·drë,

  Jo·xu nyi·ne a·trun.

 2. 2. Pe·xe·je la We·si U·lai Ie·ho·va,

  Ko·i qa·tre me thöth

  la e·a·moi Nyi·drë.

  Me·kö·ti me wi·ë la wa·the·bo,

  Hnya·pa, mi·ngö·ming me lo·lo

  Ko·we la me·le së.

 3. 3. I·pi·ë së me me·trö·trë Ie·ho·va

  Nyi·pi si·si·tri·a

  e·je hu·ne la gool.

  Ko·la thu·pën me e·a·tro·ngë së.

  Ca·tre jë së a·tru·ne la

  Si·pu ë·jei Nyi·drë.

(Wange ju fe la Sal. 111:9; 145:5; Hna ama. 4:11.)