Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Nyima Madrine Jë Koi Iehova

 NYIMA 59

Ce Atrunyi Ia Jë Me Ni

Nyihaneju me Iënejë La Nyine Dreng
Ce Atrunyi Ia Jë Me Ni

(Salamo 146:2)

 1. 1. Ce nyi·ma jë,

  A·tru·nyi Ia,

  A·tre ha·më me·le me nö·jei loi,

  Ka tre·ne men

  Me i·hni·mi,

  Ma·ma ha ngö·ne hu·li·wai Nyi·drë.

  A·tru·ne jë ë·jei Nyi·drë o drai.

 2. 2. Ce nyi·ma jë,

  A·tru·nyi Ia,

  A·tre ka·pa la i·tre si·po së.

  I·xa·tu·a

  U·ai Nyi·drë,

  Ko·we la i·tre ka hni ka me·nyik.

  A·hle·mu·ne jë la me·nei Nyi·drë.

 3. 3. Ce nyi·ma jë,

  A·tru·nyi Ia,

  Ka a·xa·po·ne la hni ka tre·ij,

  Qa·le jë së

  Koi Nyi·drë·ti,

  Ke ca·le·mi hë i·tre ma·na·thith.

  A·tru·nyi Nyi·drë·ti jë me ma·drin.

(Wange ju fe la Sal. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Ite Hu. 17:25.)